Wat doet financieel beheer Rotterdam?

Wat er komt kijken bij het financieel beheer van vastgoedmanagement

Tijdens het uitvoeren van vastgoedmanagement komen veel zaken kijken. Naast dat de objecten onderhouden moeten worden, verhuurd moeten worden, er contact moet plaatsvinden met huurders zult u financieel beheer moeten uitvoeren. 

Facturen

De huur is een maandelijks terugkerende taak. Elke maand zal u hiervoor een factuur moeten versturen naar de huurder. De factuur moet daarnaast elke maand worden gecontroleerd en moet worden bijgehouden in een boekhoudprogramma. Wanneer een huurder geen huur heeft betaald zal een betalingsherinnering moeten worden verzonden. Ook de betaling van deze betalingsherinnering zal moeten worden gecontroleerd of deze bijtijds wordt betaald.

Wanbetalers

Wanneer een huurder de huur niet heeft betaald, ondanks het verzenden van meerdere betalingsherinneringen zult u juridische stappen moeten zetten. U kunt hierbij naar een incassobureau gaan. Deze zullen dan voor u achter de betaling aangaan. In de meeste gevallen verrekenen deze incassobureaus zelf de kosten die ze maken en rekenen deze door aan de verhuurder. Wanneer u eenmaal de betaling hebt ontvangen zult u dit moet actualiseren tijdens het financieel beheer.

Financieel beheer van belastingen

Financieel beheer Rotterdam

BTW

Over alle inkomsten die u betaald moet BTW worden afgedragen. Deze BTW heeft u al eerder berekend op de factuur die u naar de huurder heeft verzonden. Nadat de huurder het bedrag naar u over heeft gemaakt, zult u deze BTW moeten afdragen aan de belastingdienst.

Gemeentelijke belastingen & gemeentelijke heffingen

Ook gemeentelijke belastingen en heffingen zijn onderdeel van het financieel beheer Rotterdam van vastgoedmanagement. U zult deze gemeentelijke belastingen en heffingen ontvangen van de belastingdienst. Deze kunt doorberekenen aan de huurder. Ook hiervoor stuurt u de huurder een factuur. U zult alsnog moeten controleren of deze betaald is en indien dit niet gebeurd is stappen moeten ondernemen om deze alsnog betaald te krijgen. 

Onroerende zaakbelastingen

Elk jaar zult u over uw object onroerend goed belasting moeten afdragen. In de meeste gevallen worden deze niet doorgerekend aan de huurder. U zult deze belasting moeten berekenen en moeten afdragen aan de belastingdienst.

WOZ-beschikking

WOZ staat voor Waarde Onroerende Zaken. Eigenaren van vastgoed krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. De WOZ-waarde wordt berekend aan de hand van de waarde van het object. Deze ontvangt u aan het begin van het jaar en is geldig voor 1 jaar. De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld

Omzetbelasting

Over het totaal aan inkomsten zult u omzetbelasting moeten afdragen. U zult moeten berekenen hoeveel omzet u heeft ontvangen en ook hierover belasting moeten afdragen aan de belastingdienst.