Balans massage

In Nederland kun je tal van verschillende massages ondergaan. Als we willekeurige mensen vragen een aantal soorten van massage te noemen, dan zal slechts zelden de balans massage genoemd worden. Misschien dat de balans massage wel helemaal niet genoemd wordt, simpelweg omdat heel veel mensen niet weten wat een balans massage precies is. Een balans massage is afkomstig uit Rebalancing, een combinatie van oosterse meditatie en westers lichaamswerk.

 

Gevoelens niet toelaten en emoties niet doorleven

De balans massage houdt in dat door aanraking met aandacht onderzocht wordt waar precies de verkrampingen in je lichaam zitten. Deze verkrampingen ontstaan onder meer als we bepaalde gevoelens niet volledig toelaten en we bepaalde emoties niet doorleefd worden. Als er bewust met deze zaken aan de slag gegaan wordt en door ernaar te kijken, kunnen deze spanningen opgelost worden. 

 

Voel je vrijer en creëer meer ruimte in jezelf

Door het wegnemen van spanningen ontstaat er meer ruimte in je jezelf en voel je je vrijer en kun je bovendien vrijer leven. Ons hoofd, ons verstand, speelt vaak een te grote rol in het leven. Een balans massage probeert juist je lichaam te laten spreken.

 

Het vergroten van de mate van lichaamsbewustzijn

Bij een balans massage worden met name lichaamswerk technieken toegepast die afkomstig zijn uit de Rebalancing. Dit zijn lichaam werken als bijvoorbeeld strekkingen, de bekende Trager technieken en diepe strokes. De balans massage vergroot nadrukkelijk de mate van lichaamsbewustzijn waardoor je veel beter in staat bent de spanningen in het lichaam los te laten.

Wat leeft er op geestelijk en lichamelijk vlak in jou?

Je voelt je lichaam beter en voelt je lijf ook echt letterlijk beter. Je gedachtestroom is minder, je hoofd en je verstand staat even stil en je bent veel beter geaard. Tijdens de massage en tijdens Rebalancing vergroot je door zelfonderzoek en lichaamswerk je bewustzijn. Tijdens of een balans massage of een Rebalancing behandeling is er aandacht voor wat er allemaal op geestelijk en lichamelijk vlak in jou leeft. Wat speelt er allemaal in je leven en wat doet dat dan precies met je? Wat voor gevoel geeft dit op een bepaalde plek in je lichaam? 

Leer naar je lichaam te luisteren

Tijdens de balans massage leer je veel beter naar het lichaam te luisteren. Je leert en ervaart bovendien dat je een gemakkelijker leven leidt als je vanuit je echte natuur leeft en je verstand ziet als niets meer dan een handig hulpmiddel.

Balance massage stones